مشاوره قبل از ازدواج مشاوره قبل از ازداج
مرکز روانشناسی و مشاوره مشاوره قبل از ازدواج
همیار زندگی بهتر
مشاوره قبل از ازدواج   روانشناسی  مشاوره آنلاین  مشاوره

روانشناسی و مشاوره - کارگاه آموزشی رایگان آنلاین SPSS
جامع ترین و جذاب ترین مطالب و مقالات روان شناسی و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی
با سلام

 

کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل آماری spss که به شکل صوتی-تصویری آماده شده است، به شکل رایگان، با عضویت در تالار همیاری ایرانیان قابل استفاده می باشد.

 

مباحث مطرح شده در کارگاه عبارتند از:

مقدمه
کارگاه آموزش انلاین Spss


به منظور کمک به دانش جویان در پی آن است که مقدمات وآزمونهای
Spss را با روش ساده و گویا و مختصر و مفید در اختیار، نومحققان قرار دهد تا به آسانی کار کردن با این نرم افزار را بیاموزند. کارگاه آموزش آنلاین


Spss
به ترتیب با عناوین زیر ارائه می شود: (دوره فعلی شامل آموزش مقدماتی و پیشرفته است)

الف: آموزش مقدماتی:
سرفصل دروس

زمان ارائه به صورت آنلاین


شماره فیلم واسلاید ها

1- آشنایی با فضای نرم افزار
ü

معرفی فضای کلی نرم افزار و بخش های مختلف آن
ü

معرفی منوهای کاربردی


ü نحوه تعریف متغیرها و ورود داده ها

ü ذخیره کردن فایل و بازخوانی فایل داده

2- عملیات آماری توصیفی

ü محاسبه فراوانی ها جدول و نمودار فراوانی

ü محاسبه شاخص ها توصیفی مرکزی و پراکندگی
3- دستورهای کاربردی

دستور سورت کردن


sort

دستور جداکردن طبقات


split


دستور تغیر کدها و جایگزینی دادها
recode
محاسبه ریاضی
compute


4- عملیات آماری استنباطی

ü همبستگی ساده
ü آزمون های مقایسه ای ساده شامل:

آزمون
t

تک نمونه ای

آزمون
t گروه های مستقل

آزمون
t گروه های وابسته

ب: آموزش پیشرفته:

سرفصل دروس

زمان ارائه به صورت انلاین
شماره فیلم واسلاید ها

5- تعریف و محاسبه داده های از دست رفته missing6- محاسبه ضرایب پایایی آزمون

ü ضریب آلفا

ü ضریب تنصیف


7- عملیات آماری استنباطی- تحلیل های رابطه ای و همبستگی (پیشرفته)

ü تحلیل رگرسیون ساده

ü تحلیل رگرسیون چندگانه


رگرسیون همزمان

رگرسیون گام به گام

رگرسیون سلسله مراتبی


8- عملیات آماری استنباطی- تحلیل های مقایسه ای (پیشرفته)

ü تحلیل واریانس دوراهه

ü تحلیل واریانس دوراهه

ü تحلیل واریانس چندراهه

آزمون های تعقیبی

ü تحلیل اندازه گیری های مکرر

آزمون های تعقیبی9- تحلیل خی دو (داده های نا پارامتریک)

ü وزن دادن به متغیرها Wight

ü تحلیل آماری
ج: آموزش فوق پیشرفته:
 
10- تحلیل آمار ناپرامتریک

آزمون های مقایسه ای

آزمون های رابطه ای
 
11- عملیلت اماری استنباطی (فوق پیشرفته)

تحلیل مانوا
MANOVA

تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمییز

انواع تحلیل کلاستر

تحلیل عاملی
12- توضیحات تکمیلی رسم و توصیف و ویرایش انواع نمودار
 
13- رگرسیون لجستیک
 
14- تحلیل مسیر در spss

 

پس از عضویت در تالار همیاری، به لینک زیر رفته و مباحث کارگاه را دنبال کنید:

 

کارگاه آموزشی اس پی اس اس

 

کارگاه آموزشی spss+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۱ساعت 15:56  توسط محسن عزیزی  | 
 
آیه قرآن